ఆంధ్రప్రదేశ్

ఈఎస్సీలో ప్రపంచ హింది దినోత్సవం

12

 

ఈఎస్సీలో ప్రపంచ హింది దినోత్సవం

విశాఖపట్నం/పాతపోస్టాఫిస్ : తూర్పు నావికా దళంలో మంగళవారం ప్రపంచ హింది దినోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. నేవల్ డాక్ యార్డ్ కు చెందున పలువురు ఉద్యోగులు ఉత్సవంలో భాగంగా పలు రకాల స్కిట్స్ ప్రదర్శించారు. హిందీ భాషలో నిర్వహించిన హాస్య కవితలు, వ్యాసరచన, వక్రుత్య పోటిల విజేతలకు అడ్మిరల్ సుపరింటేoడెంట్, రియాట్ అడ్మిరల్ నారాయణ ప్రసాద్ బహుమతులు పంపిణి చేశారు. హిందీ ఔన్నత్యాన్ని వివరిస్తూ అధికార భాషగా హిందీని ఉపయోగించడం వాళ్ళ అనేక లభాలున్నయన్నారు. కార్యక్రమంలో తూర్పు నావికా దళంలోని వివిధ శాఖలకు చెందిన అధికారులు, ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>