ఆంధ్రప్రదేశ్, క్రీడలు

రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు తైక్వండో క్రీడాకారుడు

22

 

రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు తైక్వండో క్రీడాకారుడు

విశాఖపట్నం/అచ్యుతాపురం: ఖేల్ ఇండియాలో అండర్ – ౧౭౧ విభాగంలో తైక్వండో క్రీడలో యలమంచిలి కొణతాల జునియర్ కాలేజి విద్యార్ధి ఏ. గణేష్ రాష్ట్ర స్థాయికి ఎంపికయ్యాడు. జిల్లా స్థాయిలో ప్రధమస్థానం పొంది బంగారు పతాకాన్ని సాధించాడు. కడపలో జనవరిలో జరిగే రాష్ట్ర పోటిలకు ఎంపికయ్యాడు. కళాశాల డైరెక్టర్ కొటారు శ్రీనివాసరావు, ప్రినిస్పాల్ కే వి సత్యనారాయణ, కోచ్ నాగిరెడ్డి సత్యనారాయణ తదితరులు గణేష్ ను అభినందించారు.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>